Malte Kirschner. Untitled, 2008 Malte Kirschner. Untitled, 2008 Malte Kirschner. Been there, done that II, 2008 Malte Kirschner. Untitled, 2008 Malte Kirschner. Untitled, 2009 Malte Kirschner. Where you been, 2009 Malte Kirschner. Flyer, 2009 Malte Kirschner. Flyer, 2009 Malte Kirschner. Untitled, 2010 Malte Kirschner. Drawn again I, 2010 Malte Kirschner. Drawn again II, 2010